Stoltzekleiven Opp: Statistikk

Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.

 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å  

Topp 300 herrer       Topp 300 damer

Deltagere registrert under klubb Norengros K J Brusdal A/s: (se også sortert på tid)

Antun, Magne Øyvind Antun, Wenche Rivenes Bordvik, Irene Brogstad, Tore Brusdal Solhaug, Sissel
Brusdal, Ruth Brusdal, Øyvind Bækken, åsmund Børve, Even Eriksen, Jahn Brusdal
Eriksen, Karen Brusdal Eriksen, Rigmor Havre, Berit Brusdal Havre, Sondre Brusdal Herfindal, Ronny
Herfindal, Åshild Hjortland, Magne Holm, Diana Høyvik, Ståle Johan Indrebø, John-Erik
Iversen, Hege Frantzen Iversen, Hilde Jansson, Johan Joensen, Espen Kollvangsnes, Lena Mjelde
Kvamme, Randi-Helen Langhelle, Ivar Andre Mandt, Morten Marøy, Venke Nesøy, Anette
Nilsen, Hermann Robin Opedal, Venke Ordemann, Trude Rasmussen, Mona Rivenes, Frode
Sivertsen, Kjell Rune Skorpen, Aina Skorpen, Bjørn Skorpen, Raymond Storsæter, Britt Kristin H
Storsæter, Jonas Stølsnes, Eline Tone, Joensen Tove, Elvrum weiseth, Arvid
Weiseth, Tage Unneland Wiik, Martin Wæhle, Linn Ådland, Marianne Nesbø Årrestad, Dag Sælen

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å