Stoltzekleiven opp 2022: Gruppebilder

Dette er et utvalg av gruppebilder fra Stoltzekleiven Opp 2022. Våre ungdommer har forsøkt å merke bildene så godt de kan med riktig gruppenavn, men det kan tenkes at noen er feil identifisert.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >>

A/STAB AS

A/STAB AS

A2G BIL

A2G BIL

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

AVO Consulting

AVO Consulting

Aanderaa BIL

Aanderaa BIL

Acceptor

Acceptor

Acos

Acos

Advokatfirmaet Harris

Advokatfirmaet Harris

Amedia

Amedia

Apply

Apply

Archer

Archer

Asko

Asko

Asplan Viak AS

Asplan Viak AS

Asplan Viak AS

Azets

Azets

BDO AS

BDO AS

BF BIL

BF BIL

BTC

BTC

Baktung

Baktung

Baktung

Baktung

Baktung

Bedriftsidrettslaget Tidende

Bedriftsidrettslaget Tidende

Bergen Brannkorps

Bergen Brannkorps

Bergen Kino Bil

Bergen Kino Bil

Bergen Kino Bil

Bergen Kommune BIL

Bergen Kommune BIL

Bergen Kommune BIL

Telenor/Telesport Bergen

Bingens venner

Bingens venner

Bjørgvin Revisjon

Bjørgvin Revisjon

Blanda drops

Blanda drops

Bonavia

Borea Asset Management

Borea Asset Management

Bulken IL

Bulken IL

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >>