Stoltzen 2011: Egg- og spaserstokken

[Tilbake til oversikten]

Hilde Fristad

(6 bilder)