Stoltzen 2011: Bergen Rådhus

[Tilbake til oversikten]

Kjell-Rune Standal

(6 bilder)